Istoricul grădiniţei

Grădiniţa nr.170 …simplu… fără vreo denumire semnificativă, înglobând însă căldura, fericirea, bucuria într-un spaţiu organizat; o grădiniţă aflată într-o continuă schimbare şi evoluţie, care se bucură de o prestanţă foarte bună, datorită generaţiilor de copii care au trecut pragul ei şi care au dobândit o educaţie aleasă, un comportament decent şi rezultate deosebite în activitatea şcolară de mai târziu.

Grădiniţa s-a înfiinţat la data de 15  februarie 1973 având sediul în Bulevardul Uverturii nr.76 -78; în anul 1987 grădiniţa şi-a mutat sediul la adresa din strada Veteranilor nr. 4, bloc M14, scara 2, în trei apartamente la parterul blocului. Acest bloc a fost construit în anul 1980 şi a fost dat în folosinţă în următorul an.

La înfiinţare şi mulţi ani după aceea unitatea de învăţământ a funcţionat cu doar 3 – 4 grupe, pentru ca mai târziu să se mai înfiinţeze încă două grupe. Din anul 2008 grădiniţa funcţionează cu 7 grupe de preşcolari, oferind părinţilor posibilităţi de educare şi îngrijire a copiilor încă de la vârsta de 3 ani. Grădiniţa nr.170 găzduia astfel 140 de copii, funcţionând cu program normal 08:00 – 13:00.

În anul 2011, la intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 unitatea îşi pierde statutul de personalitate juridică neîndeplinind , conform prevederilor legale, numărul de copii pe plan de şcolarizare de 150, fiind anexată Grădiniţei Nr. 250 prin Decizie a ISMB. Sub conducerea actuală, prin eforturi susţinute şi cu ajutorul  partenerilor ISMB 6, Consiliul local, ISMB, s-a obţinut suplimentarea planului de şcolarizare cu 8 grupe de preşcolari cu program prelungit (15 grupe in total – 300 de copii) recăpătându-şi astfel statutul de personalitate juridică, funcţionând astfel ca unitate de învăţământ independentă.

Din octombrie 2011 grădiniţa funcţionează în actualul sediu din Str. Fabricii, nr. 22. Pentru obţinerea unei educaţii de calitate, printr-o reorganizare a spaţiului, corespunzător normelor legislaţiei în vigoare , în prezent ne bucurăm de găzduirea a 200 de copii, în 10 grupe , funcţionând cu program prelungit.

 Graţie unui colectiv didactic competent, în mare majoritate educatoare tinere, calificate, preocupate de aplicarea unor metode moderne de instruire şi educare , copiii se bucură aici de un sistem educativ de cea mai bună calitate, având asigurat un ambient deosebit de plăcut, o bază didactică materială bună şi o generoasă curte pentru joacă.

Întregul personal al grădiniţei îşi desfăşoară activitatea cu multă responsabilitate şi dăruire făcând tot ceea ce este necesar pentru ca toţi copiii înscrişi în această grădiniţă să fie dornici de a veni şi a desfăşura activităţi atractive şi diverse, şi astfel să se pună bazele unei educaţii de calitate.

Având în vedere faptul că, grădiniţa este primul mediu organizat de maximă valorificare a resurselor multiple ale copiilor, ea reprezintă instituţia de educaţie, prin care întreaga activitate pe care o desfăşoară vizează dezvoltarea  psihofizică armonioasă a copiilor, pregătindu-i pentru scoală, pentru viaţă.

Grădiniţa le oferă copiilor un mediu atractiv în care ei să se simtă în siguranţă şi în acelaşi timp să le confere independenţă şi libertate, să le stimuleze dorinţa de a descifra “misterele” lumii înconjurătoare. Pas cu pas, preşcolarii îşi ordonează gândirea şi acţiunile, îşi dezvoltă simţul de observaţie şi atenţia, învaţă să ajute, să respecte, să muncească şi să se bucure de realizările lor. Grădiniţa nr.170 şi-a câştigat un bun şi merituos renume prin multitudinea de activităţi pe care le desfăşurăm cu copiii: activităţi cultural – artistice, sportive, ştiinţifice.