Domenii experențiale

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE – (DLC)
– Acoperă stăpânirea exprimării orale și scrise, ca și abilitatea de a înțelege comunicarea verbală și scrisă;

DOMENIUL ȘTIINȚĂ – (DȘ)
– Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experiențelor practice cât și înțelegerea naturii, ca fiind modificabilă de ființele umane cu care se află în interacțiune;

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – (DOS)
– Include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, relațiile cu mediul social, ca și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentele.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV – (DEC)
– Acoperă abilitățile de a răspunde emoțional și intelectual la experiențele perceptive, sensibilitatea față de diferitele niveluri de manifestare a calității, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare;

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC – (DPM)
– Acoperă coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea general și rezistența fizică, abilităţile motorii și de manipulare de finețe, ca și elementele legate de cunoașterea anatomiei și fiziologiei omului;